De afgelopen acht weken werd het nieuws beheerst door de uitbraak van het Corona-virus. De gezondheid van de mens stond voorop en daar is vrijwel iedereen het mee eens. Door de enorme inspanning van de zorg is het doel bereikt en werd de ic-capaciteit niet overschreden. Natuurlijk werden er grote offers gevraagd van iedereen om dit doel te bereiken. Mensen werden beperkt in hun vrijheid, de zorg maakte overuren en ondernemers sloten verplicht de deuren van hun bedrijf, met alle gevolgen van dien.

Laten we eens kijken hoe verschillend iedereen hierin staat.

Mensen in de zorg:

Alles draaide om de capaciteit van de ic-bedden. In een welvarend land als Nederland willen we iedereen de maximale zorg geven.  Als je mensen uit de zorg hoort praten over hun werk staat altijd één ding centraal: de zorg voor de patiënt. Maar nog belangrijker voor de artsen en verpleegkundige is de mens achter de patiënt. Ik hoorde een arts zeggen dat het voor hem heel moeilijk is om een patiënt te behandelen als hij de mens achter de patiënt niet kent. En bij een Corona-patiënt wordt het menselijk contact afgeschermd door maskers, beschermende kleding en de afwezigheid van familieleden.

Minister van Economische Zaken:

De Corona-maatregelen zorgen voor nieuwe slachtoffers. Zo zitten veel zzp’ers van de ene op de andere dag zonder inkomen. Maar als die groep om hulp vraagt, is de reactie van minister Eric Wiebes dat zij zelf gekozen hebben voor het zelfstandig ondernemerschap en dus ook hadden moeten weten wat hiervan de risico’s zijn. Stel dat een arts tegen een Corona-patiënt zegt: “U rookt en u weet dat roken schadelijk is voor uw longen, dus ik ga u dan ook niet helpen”. Ik denk dat heel Nederland schande spreekt over de arts en dat hij zijn witte jas aan de wilgen kan hangen.

President van de Nederlandse Bank:

In een interview geeft de heer Klaas Knot (president van de Nederlandse Bank) aan dat bedrijven, die voor het uitbreken van de Corona-crisis al geen bestaansrecht hebben, niet geholpen worden. Stel dat een arts tegen een Corona-patiënt zegt: “U bent al oud en zonder Corona waren uw levens- vooruitzichten al niet goed. Ik ga u niet helpen”. Ook hij had de gehele Nederlandse bevolking over zich heen gekregen en ook hij had zijn witte jas aan de wilgen kunnen hangen.

Ondernemers zijn ook mensen

Het ontbreken van de verontwaardiging komt doordat mensen ondernemers zien als geldmachines. De meesten denken dat ondernemers zeer rijke mensen zijn, die in hun ogen teveel verdienen.

Maar de werkelijkheid is dat ondernemers hard werkende mensen zijn die gemiddeld een modaal inkomen hebben. Het zijn mensen met vreugde en verdriet, angst en hoop. Behandel ze dan ook zo. Bovendien zijn zij de motor van de economie en zorgen voor werk en welvaart.

Stage in de zorg

Ik stel voor dat de heer Wiebes en de heer Knot een weekje stage gaan lopen in de zorg. Zij kunnen daar leren wat oprechte betrokkenheid is en hoe je bij mensen in moeilijkheden de juiste empathie kan tonen. Zij worden door die stage niet alleen een beter mens, maar ook een betere bestuurder.